Header Ads

Kejadian Alam Semesta

Terjadinya alam semesta
Berjuta – juta tahun yang telah silam, semua hidupan tidak wujud. Tidak ada langit, tidak ada bumi , gunung – ganang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang , sungai-sungai, lautan-lautan, benda-benda diangkasa ( bulan, bintang dan matahari ), dan manusiapun belum ada. Begitu juga para malaikat, jin- jin dan iblis- iblis pun belum ada. Lantas apa dan siapa yang ada dikala itu yang ada, hanyalah Allah Ta’la.

Kalamullah dalam Al-Quran menyebutkan :


3. Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin[1452]; dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.

( Al- Hadiid : 3)

[1452] yang dimaksud dengan: yang Awal ialah, yang Telah ada sebelum segala sesuatu ada, yang Akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah, yang Zhahir ialah, yang nyata adanya Kerana banyak bukti- buktinya dan yang Bathin ialah yang tak dapat digambarkan hikmat zat-Nya oleh akal.
No comments

Powered by Blogger.