Header Ads

Alam Semesta Tercipta

Allah Mencipta Alam SemestaKemudian dengan Qadrat dan Iradat- Nya, Allah menciptakan Alam semesta ini dalam 6 Periode ( masa).

Sebagaimana firman Allah Ta’ala :


7. Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya[711], dan jika kamu Berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini[712] tidak lain hanyalah sihir yang nyata".

( Hud : 7 )

Dalam mencipta alam semesta, Allah hanya cukup dengan mengucap KUN= jadilah ! . Maka terciptalah apa yang dikehendaki-Nya, tanpa bantuan siapa pun.

Allah Taala berfirman :


82. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia.

( yasiin : 82 )

Sehingga yang tadinya tidak ada, menjadi ada, yang tadi kosong dan hampa menjadi rupa dan berbentuk. Akhirnya terciptalah alam semesta ini yang terdiri dari langit, bumi dan seisinya, yakni matahari, bulan, bintang- bintang, tumbuh-tumbuhan, gunug- ganang, samudera- samudera, lautan – lautan, bintang- bintang. Dan Allah juga menciptakan makhluk- makhluk halus seperti ; iblis / Syetan – syetan, malaikat- malaikat dan jin- jin serta mahluk- mahkluk yang lainnya.

No comments

Powered by Blogger.