Header Ads

Kejadiaan Nur Muhammad & Pohon Yakin

Allah menjadikan Pohon yakin dan Nur Muhammad


Allah taala telah menjadikan sebuah pohon yang bercabang empat. Ia menamai pohon yakin.

Kemudian ia menjadikan nur muhammad dalam hijab dari intan permata putih seperti burung thawus (burung merak), dan ia meletakkan permata putih itu pada pohon yakin itu.

Maka permata putih seperti burung thawus (burung merak) bertasbih pada pohon itu selama 70,000 tahun.

Lalu Allah telah menjadikan cermin haya(malu) dan diletakkan di muka burung thawus (burung merak) tadi.

Setelah thawus (burung merak) melihat bentuk rupanya dalam cermin dengan sebaik-baik dan seindah-indah bentuk dan lebih indah geraknya, maka ia merasa malu kepada Allah s.w.t. Sehingga ia berkeringat.

Kemudian Nur Muhammad bersujud 5 kali. Inilah bagi kita diwajibkan bersujud pada waktu- waktu yang telah ditentukan. Oleh kerananya Allah s.w.t mewajibkan solat 5 waktu kepada Nabi Muhammad s.a.w. Berserta para umatnya.

Selanjutnya Allah s.w.t memandang kepada nur muhammad. Kerana malunya kepada Allah, maka berkeringatlah nur muhammad itu dan :

1. 1. Dari keringat hidungnya nur, Allah menjadikan para Malaikat.

2. 2. Dari keringat wajahnya, Allah menjadikan Arasy, Lauh, kolam, Matahari, Bulan, Hijab-Hijab, Bintang –bintang, dan apa saja yang berada dilangit.

3. 3.Keringat dari dadanya, Allah menjadikan para Nabi, Rasul-rasul, Ulama, Syuhada dan Shalihin.

K4. 4.Keringat dari punggungnya, Allah menjadikan Baitul makmur, Kabah, Baitul Mukaddas dan tempat masjid-masjid diseluruh dunia.

5. 5. Keringat dari kedua alisnya, maka Allah menjadikan umat Muhammad dari golongan Mumin, muminat, muslimin dan muslimat.

6. 6. Keringat dari kedua telinganya, Allah menjadikan ruh-ruh yahudi, Nashara, Majusi dan sebangsanya serta golongan orang – orang yang sama lacut dan buas dan orang- orang munafik.

7. 7. Dari keringat kedua kakinya, Allah menjadikannya bumi dan seisinya dari arah timur sampai arah barat.

Kemudian Allah s.w.t berkata kepada nur muhammad. lihatlah muka mu wahai nur muhammad s.a.w. maka beliau melihat di mukanya berupa nur, di belakangnya berupa nur dan di sebelah kanan kirinya berupa nur, dan mereka itu adalah Abu bakar, umar , utsman dan Ali.

No comments

Powered by Blogger.