Header Ads

Perbandingan Sumber Ilmu Islam Dan Barat Sekular

quran
Sumber-sumber ilmu islam adalah berbeza dari segi penekanan dan susunannya jika dibandingkan dengan sumber ilmu pengetahuan barat sekular Moden. Budaya barat Sekular tidak mengiktirafkan adanya Tuhan, Rasul-rasul Allah, Kitab-kitab Suci Allah, Malaikat, hari Qiamat, Hari pembalasan dan Alam Akhirat. Oleh itu sebagai Perbandingan, Sumber-sumber ilmu tersebut disenaraikan seperti rajah dibawah :


Suber Wahyu :

Islam                 Barat Sekular
Wahyu                Tidak Ada
Pengetahuan Naluri  Seperti Dalam Islam
Penegtahuan daripada kepintaran  Seperti Dalam Islam
Pengetahuan daripada pancaindera seperti penglihatan, pendengaran, ciuman, rabaan dan rasaan, iaitu pengamatan dan pengalaman  Seperti Dalam Islam
pengetahuan daripada ilmah  Seperti Dalam Islam


Apa yang kita lihat melaui perbandingan diatas barat sekular mempunyai kekurangan yang besar kerana menafikan adanya Allah S.w.t Oleh itu barat Sekular tidak berpegang kepada sebarang nialai mutlak, malah semua nilai dianggap nisbi (reletif). bagi barat sekular Agama dianggap sebagai budaya yang dicipta oleh manusia. sebenarnya bukan semua agama atau ideologi dicipta oleh manusia. Ada Agama dari langit yangb berasal dari Allah s.w.t yang suci daripada tambahan dan kekurangan.

JoM Study…. 

Sumber : Sejarah Pemikiran : Sumber ilmu perbandingan Ideologi, dan orde baru Dunia

No comments

Powered by Blogger.